Política de privadesa

A l'efecte del previst en la Llei Orgànica 15/99 de 13 de Desembre de Protecció de dades de caràcter personal, WEBS DE PADEL informa a l'usuari de l'existència d'un fitxer automatitzat de dades personals creat per i per a WEBS DE PADEL i sota la seva responsabilitat, amb la finalitat de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb l'usuari, així com les labors d'informació, formació i comercialització del servei i de les activitats relacionades amb els mateixos.

En el moment d'acceptació de les presents Condicions Generals, WEBS DE PADEL precisarà de la recollida d'unes dades bàsiques i imprescindibles per a la prestació dels serveis. Aquestes dades són: Nom, cognoms, adreça, codi Postal, i telèfon de l'Usuari. En el moment de l'acceptació del present contracto l'Usuari serà informat del caràcter necessari de la recollida de tals dades.

Així mateix WEBS DE PADEL per a la prestació de determinats serveis podrà sol·licitar de l'usuari una sèrie de dades complementàries, i) el nombre d'identificació fiscal ii) localitat iii) data de naixement iv) sexe v) professió vaig veure) interessos personals, els quals es destinaran a labors d'informació, formació i comercialització dels serveis oferts per WEBS DE PADEL. Tals dades són voluntaris i en el moment de l'acceptació del present contracto l'usuari serà informat del caràcter no obligatori de la recollida dels mateixos per a la prestació dels serveis de WEBS DE PADEL, no obstant el no emplenament d'aquestes dades impedirà a WEBS DE PADEL prestar tots aquells serveis vinculats a tals dades.

L'usuari presta el seu consentiment perquè WEBS DE PADEL pugui fer ús de les seves dades de navegació per Internet a fi de remetre-li publicitat de tercers d'acord amb els llocs web que visiti. Els anunciants seran els únics responsables de la veracitat, exactitud i legalitat de la seva publicitat sent WEBS DE PADEL un mer difusor de la mateixa. Els anunciants no podran tenir accés a les dades personals de l'Usuari, directament sense el consentiment exprés de l'usuari en cada ocasió.

Els drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades personals recollits per podran ser exercitats pels Usuaris, i si escau, per qui ho representi mitjançant sol·licitud escrita i signada en la qual es continguin les següents dades: nom, cognoms del client, domicili a l'efecte de notificacions, fotocòpia del DNI o Passaport, i petició en què es concreta la sol·licitud, dirigida a la següent adreça : info@websdepadel.com

De conformitat amb l'establert en les condicions generals l'usuari coneix i accepta l'ocupació de la tecnologia "Cookie" per part de WEBS DE PADEL, si bé pot configurar el seu navegador per ser avisat d'això i impedir la instal·lació de "Cookies" en el seu disc dur, per favor, consulti instruccions i manual del seu navegador per completar aquesta informació.

Sempre que WEBS DE PADEL sol·liciti el nombre d'una targeta de crèdit de l'usuari ho farà de forma xifrada, i estarà protegit per clau de manera que només l'usuari pugui tenir accés a aquesta informació personal, sent el client l'únic responsable de mantenir en secret la seva clau.

WEBS DE PADEL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure guardar-los, i adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat d'acord amb l'establert en el Reglament de Mesures de Seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, aprovat per Reial decret 994/99 d'11 de Julio.